Termeni de utilizare

1. Acceptarea Termenilor de utilizare și a modificărilor.


De fiecare dată când utilizați sau provocați acces la acest site web, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni de utilizare și astfel cum sunt modificați din când în când cu sau fără notificare pentru dvs. În plus, dacă utilizați un anumit serviciu pe sau prin intermediul acestui site web, veți fi supus oricărei reguli sau orientări aplicabile acestor servicii și acestea vor fi încorporate prin trimitere la acești Termeni de utilizare. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată în aceste Termeni de utilizare ca referință.

2. Serviciul nostru


Site-ul nostru web și serviciile oferite de dvs. pe și prin intermediul site-ului nostru web în mod "Așa ESTE". Sunteți de acord că proprietarii acestui site web își rezervă exclusiv dreptul și pot, în orice moment și fără notificare și orice răspundere față de dvs., modificați sau întrerupeți acest site web și serviciile sale sau ștergeți datele pe care le furnizați, indiferent dacă sunt temporar sau permanent. Nu vom avea niciun fel de responsabilitate sau răspundere pentru actualitatea, ștergerea, eșecul de a stoca, inexactitatea sau livrarea necorespunzătoare a oricăror date sau informații.

3. Responsabilitățile și obligațiile de înregistrare.


Pentru a utiliza acest site web, trebuie să vă înregistrați pe site-ul nostru, să fiți de acord să furnizați informații veridice atunci când vi se solicită și să aveți cel puțin vârsta de șaisprezece ani (16) sau mai mari. Când vă înregistrați, sunteți de acord în mod explicit cu Termenii și condițiile noastre de utilizare și poate fi modificat de către noi din când în când și disponibil aici.

4. Politica de confidențialitate.

 

Datele de înregistrare și alte informații de identificare personală pe care le putem colecta sunt supuse condițiilor din Politica noastră de confidențialitate.

5. Înregistrare și parolă.


Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. și sunteți responsabil pentru toate utilizările prin înregistrarea și / sau autentificarea dvs., indiferent dacă sunt autorizate sau neautorizate de dvs. Sunteți de acord să ne informați imediat despre orice utilizare neautorizată sau înregistrare, contul de utilizator sau parola.

6. Conduita ta.

 

Sunteți de acord că toate informațiile sau datele de orice fel, indiferent de text, software, cod, muzică sau sunet, fotografii sau grafică, videoclipuri sau alte materiale („Conținut”), furnizate public sau privat, sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei care furnizează. Conținutul sau persoana al cărui cont de utilizator este utilizat. Sunteți de acord că site-ul nostru web vă poate expune la Conținut care poate fi obiectabil sau jignitor. Nu vom fi responsabili în niciun fel pentru Conținutul care apare pe acest site web, nici pentru orice eroare sau omisiune. Sunteți de acord în mod explicit, în utilizarea acestui site web sau a oricărui serviciu furnizat, că:
(a) să furnizeze orice conținut sau să efectueze orice conduită care poate fi ilegală, ilegală, amenințătoare, dăunătoare, abuzivă, hărțuitoare, impiedicată, chinuitoare, defăimătoare, calomnioasă, vulgară, obscenă, ofensatoare, obiectabilă, pornografică, concepută pentru sau nu interferează sau întrerupe acest site web sau orice serviciu furnizat, infectat cu un virus sau cu o altă rutină de programare distructivă sau dăunătoare, dă naștere la răspundere civilă sau penală sau care poate încălca o legislație locală, națională sau internațională aplicabilă;
(b) să înlocuiască sau să prezinte greșit asocierea cu orice persoană sau entitate, sau să forțeze sau să încerce altfel să ascundă sau să prezinte greșit originea oricărui Conținut furnizat de dumneavoastră;
(c) colectează sau recoltează date despre alți utilizatori;
(d) să furnizeze sau să utilizeze acest site web și orice Conținut sau serviciu în orice mod comercial sau în orice mod care ar implica mail junk, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de publicitate neautorizată fără acordul nostru prealabil;

(e) să furnizeze orice conținut care poate da naștere răspunderii noastre civile sau penale sau care poate consimți sau poate fi considerată o încălcare a oricărei legi locale, naționale sau internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la legile referitoare la copyright, marcă, brevet sau comerț. secrete.

7. Trimiterea de conținut pe acest site web.


Furnizând orice conținut pe site-ul nostru web:


(a) sunteți de acord să ne acordați un drept și o licență la nivel mondial, fără drepturi, perpetue, neexclusive (inclusiv orice drepturi morale sau alte drepturi necesare) de a utiliza, afișa, reproduce, modifica, adapta, publica, distribui, efectua , promovează, arhivează, traduce și creează lucrări și compilări derivate, integral sau parțial. O astfel de licență se va aplica cu privire la orice formă, media, tehnologie cunoscută sau dezvoltată ulterior;

(b) garantați și reprezentați că aveți toate drepturile legale, morale și de altă natură care pot fi necesare pentru a ne acorda licența prevăzută în această secțiune 7;

(c) recunoașteți și sunteți de acord că vom avea dreptul (dar nu obligația), la discreția noastră, de a refuza publicarea sau eliminarea sau blocarea accesului la orice conținut furnizat în orice moment și din orice motiv, cu sau fără Notă.

8. Servicii terțe.


Bunurile și serviciile terților pot fi publicitate și / sau puse la dispoziție pe sau prin intermediul acestui site web. Reprezentările făcute cu privire la produsele și serviciile furnizate de terți sunt guvernate de politicile și reprezentările făcute de către acești terți. Nu vom fi siguri sau responsabili în niciun fel pentru nimicrelațiile dvs. sau interacțiunea dvs. cu terții.

9. Despăgubire.


Sunteți de acord să vă despăgubiți și să ne mențineți inofensivi, filialele noastre, filialele, părțile afiliate, ofițerii, directorii, angajații, agenții, antreprenorii independenți, agenții de publicitate, partenerii și co-branderii de orice cerere sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului, care pot fi făcută de orice terț, care se datorează sau rezultă din comportamentul sau conexiunea dvs. cu acest site sau serviciu web, furnizarea dvs. de Conținut, încălcarea acestor Termeni de utilizare sau orice altă încălcare a drepturilor altei persoane sau părți.

10. DECLARAȚIA GARANȚIILOR.


DUMNEZEȚI ȘI ACORDĂȚI CĂ UTILIZAȚI-VĂ ACEST SITE WEB ȘI ORICE SERVICII SAU CONȚINUTUL OFERIT („SERVICIUL”) ESTE DISPONIBIL ȘI FURNIZAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ÎN RISCUL PROPRIU. ESTE FURNIZAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ „AșA ESTE” ȘI EXCLUDEM EXCLUSIV TOATE GARANȚIILE NICIUNU TIP, IMPLICATE SAU EXPRIMATE, INCLUS DAR NU SUNT LIMITATE LA GARANȚII DE COMERCIABILITATE, FITNESS PENTRU UN SCOP PARTICULAR ȘI FĂRĂ INFRINGERE. NU FĂM NICI O GARANȚIE, IMPLICATE SAU EXPRIMĂ, CA NICIUN PARTEA SERVICIULUI NU ESTE NECUPRATĂ, FĂRĂ EROARE, FĂRĂ VIRUS, FĂRĂ TIMP, SIGURĂ, ACURĂ, FIABILĂ, DE NICI O CALITATE, NICI UN ALTE CONȚINUT ESTE NICI UN SIGURANȚĂ ÎN NICIUN MOD DE DESCARCARE . DUMNEZEȚI ȘI ACORDĂ CE NICI NU SUNTEM NICI ȘI NICI O PARTICIPANȚĂ ÎN SERVICIUL OFERĂ CONSILIUL PROFESIONAL AL ​​ORICEI TIPURI ȘI CE UTILIZEAZĂ ACEASTA CONSILIU SAU ORICE ALTE INFORMAȚII ESTE SINGUR LA RISCUL TĂU ȘI FĂRĂ RESPONSABILITATEA NICIULUI. Este posibil ca unele jurisdicții să nu permită renunțarea la garanțiile implicite, iar renunțarea la mențiunea de mai sus s-ar putea să nu se aplice numai în legătură cu garanțiile implicite.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII.


ÎNȚIȚI EXPRIM ȘI ACORDĂȚI CĂ NU VREM SĂ FĂM RĂSPUNSURI PENTRU NICIUNURI DREPTURI DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTALE, CONSEQUȚIONALE SAU EXEMPLARE, INCLUS DAR NU SUNT LIMITATE, DAUNE PENTRU Pierderea de profituri, BUNURĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PERSOANE PERICULUI DUPĂ (EVENIȚI) AM FOST CONSIDERAT DE POSIBILITATEA ACESTUI DAUNE), REZULTATUL DE LA SAU ARITAT DE (I) UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL, (II) COSTUL PENTRU A OBȚINE SUBSTITUIRE DE MARFURI ȘI / SAU SERVICII REZULTATE DIN NICIUNE TRANSACȚIE INTRATĂ ÎN CAZUL PRIN SERVICIUL, (III) ACCESUL Nautorizat sau modificarea TRANSMISIILOR DE DATE, (IV) DECLARAȚII SAU CONDUCERE A ORICEUI TREI PĂRȚI DE SERVICIU, SAU (V) O ALTĂ MATERIE PRIVIND SERVICIUL. În unele jurisdicții, nu este permisă limitarea răspunderii și, prin urmare, este posibil să nu se aplice astfel de limitări.

12. Rezervarea drepturilor.

 

Ne rezervăm toate drepturile noastre, inclusiv, dar fără a se limita la toate drepturile de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și orice alt drept de proprietate pe care îl putem avea pe site-ul nostru web, conținutul său și bunurile și serviciile care pot fi furnizate. . Utilizarea drepturilor și proprietăților noastre necesită acordul nostru scris și prealabil. Nu vă oferim nicio licență sau drepturi implicite sau exprese prin punerea la dispoziție a serviciilor dvs. și nu veți avea niciun drept să faceți nicio utilizare comercială a site-ului sau serviciului nostru fără acordul nostru prealabil scris.

13. Notificarea încălcării drepturilor de autor.


Dacă credeți că proprietatea dvs. a fost folosită în vreun fel care ar fi considerat o încălcare a dreptului de autor sau o încălcare a drepturilor dvs. de proprietate intelectuală, agentul nostru de copyright poate fi contactat la următoarea adresă:

Faceți clic pentru a contacta administratorul nostru web

14. Legea aplicabilă.


Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare și orice litigiu care rezultă din utilizarea dvs. de către acest site web sau produsele sau serviciile noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile locale în care se află sediul proprietarului acestui site web, fără luarea în considerare la dispozițiile sale de conflict de drept. Înregistrându-vă sau utilizând acest site și serviciu web, dați consimțământul și vă supuneți jurisdicției și locației exclusive a județului sau orașului unde se află sediul proprietarului acestui site web.

15. Informații diverse.


(i) În cazul în care aceste Condiții de utilizare intră în conflict cu orice lege în temeiul căreia o dispoziție poate fi considerată nulă de o instanță cu jurisdicție asupra părților, o astfel de dispoziție va fi interpretată pentru a reflecta intențiile inițiale ale părților în conformitate cu legea aplicabilă. , iar restul acestor Condiții de utilizare vor rămâne valabile și intacte; (ii) Nerespectarea niciunui drept în temeiul prezentelor Condiții de utilizare nu va fi considerată renunțare la niciunul drept al acelei părți și acest drept va rămâne în vigoare și efect deplin; (iii) Sunteți de acord că, fără a ține cont de vreo statuie sau de o lege contrară, că orice cerere sau cauză care rezultă din acest site web sau din serviciile sale trebuie depusă în termen de un (1) an de la apariția acestei revendicări sau cauze sau cererea va fi interzisă pentru totdeauna ; (iv) Ne putem atribui drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni de utilizare și vom fi exonerați de orice altă obligație.

Acest site web este un serviciu de reclame online interactiv care permite accesul multor utilizatori și nu trebuie privit ca editor al informațiilor furnizate de un alt conținut informațional furnizat. 

Director Web